Tagasi
* Nimetus: Vile
Kirjeldus: II voor

LINNAEHITUSLIK IDEE

Rakvere Pauluse kirikut ümbritseva ala planeeringulise lahenduse keskmes on olemasoleva
ebamastapse väljaku jagamine kahte ossa: pidulikuks platsiks kõrgemal, kiriku
peasissepääsu tasapinnas ja läänes paikneva haljasalaga ühilduv väljak madalamas
tasapinnas. Platside liigenduse genereerib kavandatava multifunktsionaalse raamatukogu ja
kompetentsikeskuse hoonemaht koos parkimismajaga. Uus ühiskondliku hoone maht
moodustab kiriku juurdeehituse ja haljastuse lahendusega ühtse terviku: planeeritud madal
maht säilitab Vabaduse monumendi ja kiriku vahelised ning Rakvere Gümnaasiumi
kaugvaated. Ehitusmahud kui orkestreeritud oreliviledega struktureeritud maastikmajad
kutsuvad sisenema nii alumiselt kui ülemiselt platsilt.
Tunnuspilt:
vile_seletus.pdf (1.09MB)
vile.pdf (21.04MB)
Tagasi