Tagasi
* Nimetus: Varssavi sügis
Kirjeldus: III voor

ASENDIPLAAN
Võistlustöö esitab Rakvere Pauluse kiriku juurdeehituse ja Vabaduse platsi
võimaliku arhitektuurse lahenduse.
Hajusat ja pisut laialivalguvat Vabaduse väljakut on antud töös liigendatud
uue ühiskondliku hoone abil. Uus hoonemaht on paigutatud väljaku
lääneküljele. Hoonemahtu läbib diagonaalne tänavaruum, mis säilitab
kaugvaate Vabadussõja mälestussamba juurest Pauluse kirikule. Liigenduse
tulemusena tekib uus kompaktsem väljakuruum, mille võrdväärseteks
komponentideks saavad kirik-kontserdimaja, Rakvere Gümnaasiumi ja
endise Saksa Gümnaasiumi (praeguse polikliiniku) hooned. Väheneb oluliselt
nõukogude aegsete tüüpelamute mõju Vabaduse platsile. Väljak muutub
horisontaalseks, mis võimaldab selle alust ruumi kasutada ümbritsevate
hoonete autoparklana ja vähendada oluliselt maapealset parkimist.
Tunnuspilt:
p1-vaated.pdf (9.84MB)
p2-plaanid.pdf (0.17MB)
p3-plaanid.pdf (0.05MB)
p4-l-iked.pdf (0.17MB)
p5-asendiplaan.pdf (0.30MB)
seletuskiri-3.pdf (0.23MB)
p7-ilu.pdf (21.81MB)
p6-ilu.pdf (46.94MB)
Tagasi