Tagasi
* Nimetus: Vöölane
Kirjeldus: III voor

Rakvere vabaduse platsi planeerimise ja Pauluse kiriku
rekonstrueerimise ideelahenduse arhitektuurivõistlus
Märgusõna “Vöölane”
Asukoht
Võistlusala asub Rakvere linnas ja hõlmab Rakvere Pauluse kiriku, selle krundi, kiriku esise
ringtee ja haljasala. Võistlusala läbivad Võimla tänav, L. Koidula tänav, Tuleviku tänav ja
Vabaduse tänav.
Ala külgneb osalt elamurajooniga, osalt Vabaduse pargiga ning Rakvere kesklinna alaga. Ala
asub keskväljakust 400 meetri kaugusel ning tegemist on 1926. aastal arhitekt Anton Soansi
kavandatud Rakvere linna uue üldplaani järgi linna keskväljakuga. Nii see päris täpselt ei
läinud, kuid linnaruumiline tühik on selle koha peal alles. Vabaduse väljaku ääres
Tunnuspilt:
plansa-01.pdf (15.72MB)
sel-kiri.pdf (0.05MB)
Tagasi