Tagasi
* Nimetus: Embav vaikus
Kirjeldus: II voor

LINNAEHITUSLIKUD SEOSED

Peamine eesmärk on Vabaduse platsi muutmine mitmekesiseks avalikuks linnaruumiks ning linnaruumiliste seoste loomisega
piirkonna üldine aktiviseerimine.

• Võistlustöö arvestab perspektiivse kergliikluse ühendussuunaga diagonaalis üle Vabaduse platsi Tuleviku tn roheriba pikendusena.


Kergliiklus suund ühendaks Tuleviku tänava üle Pika tänava Tõusu tänavaga. Suund on oluline, sest on ainuke tervet Rakvere linna
kirdest edelasse läbiv tee peale liiklusest koormatud Tallinna tänava. Nimetatud perspektiivne kergliiklussuund looks ühenduse
Vallimäe, staadioni, Vabaduse platsi ja Seminari tänava – Keskväljaku teljega.
• Võistlusala piirneb lääne poolt selgelt piiritletud väärtusliku Vabaduse- , Vennaskalmistu- ja lasteaia pargist moodustuva pargialaga,
mis võistlustöös on säilitatud terviklikuna.
• Pauluse kirik asub tänavasihtidest kõrval väljaku ääres. Kiriku toimimiseks Rakvere linna maamärgina on A. Kotli projekteeritud, kuid
ehitamata jäänud tornikiivrid markeeritud valgusvihkudega.
Tunnuspilt:
layout3-2.pdf (30.41MB)
plansa1-2.pdf (24.95MB)
plansa2-2.pdf (28.59MB)
seletuskiri-4.pdf (4.53MB)
Tagasi