Tagasi
* Nimetus: Fur Arvo
Kirjeldus: III voor

IDEELAHENDUS

Väljaku kujund on tekkinud olemaoleva reljeefi mõjul, seda ära kasutades ja edasi arendades. Määravaks osaks on ka linnaehituslik situatsioon, mille tulemusel jälgides olulisi vaatesuundi antud lahendus on kujunenud.

Väljak tõuseb sujuvalt loode-kagu suunalisel diagonaalil moodustades vaatekoridori kirikule ja gümnaasiumihoonele. Väljaku tõus jätkub trepistikuna kiriku ees, mis omakorda läheb üle horisontaalseks selgepiiriliseks kontserdimaja “eesruumiks” / platvormiks. Selliselt jäävad vabaks olulised vaatekoridorid (kesklinnast alale suunduv tänav, pargivaated) samas juhtides ala külastaja kutsuvalt väljakule. Kirde-edela suunalise diagonaali tippudesse on kavandatud hoonestus. Kirdetipus asub paviljon-tüüpi väiksemahuline hoone ning edelatipus lähtetingimustega ette nähtud avalik hoone, mis hõlmab ka osaliselt vajadusel väljaku alust pinda. Hoonemahud on väljaku seest üles kerkivad kolmnurgad, mille pealispinda saab kasutada terrassi, väliürituste tribüüni, haljastatud pinnana vms. Avaliku hoone mahtu on kärbitud säilitamaks väljakul inimlikku mastaapi. Nõutud mahus hoone väljuks sobivast mastaabist ning muutuks alal dominantseks. Välja pakutud lahenduses on võimalik hoone rajada ca 5000m üldpinnaga hoonena.
Tunnuspilt:
p1.pdf (7.42MB)
p2.pdf (1.25MB)
p3_2.pdf (0.94MB)
p4.pdf (0.35MB)
Tagasi