Tagasi
* Nimetus: Shinging
Kirjeldus: III voor

SELETUSKIRI


RAKVERE VABADUSE VÄLJAK

Ala planeering.

Ala planeeringu idee arvestab Rakvere linna üldplaneeringut aastani 2030, sellest tulenevalt on lahendatud hoonestus, liiklus ja haljastus. Väljak on kujundatud autovabana, parkimine on viidud tänavale ja tulevaste hoonemahtude keldrikorrusele.
Võimla tänav suletakse läbivale autoliiklusele. Ala läbiv kergliiklus suundub Tuleviku tänavalt Pauluse kiriku eest Võimla tänavale.
Säilitatud on olulised vaatesuunad Jaani kiriku – Vabaduse monumendi – Pauluse kiriku suunal ja Gümnaasiumi – veski suunal.
Väljakut ümbritsevad valdavalt 4-kordsed hooned, sarnase kõrgusega on ka Kontserdimaja juurdeehitus ja planeeritavad 10000m² hoone mahud.
Perspektiivselt hoonestatakse ka Vabaduse platsiga piirnev Koidula tänava läänekülg.
Ala on võimalik ehitada etapiviisiliselt.
Tunnuspilt:
seletus-shining.doc (0.03MB)
(15.87MB)
(21.90MB)
(9.29MB)
(12.00MB)
Tagasi