Tagasi
* Nimetus: Vibrato
Kirjeldus: 3. VOOR

IDEELAHENDUS
Vabaduse platsi väljakuala ja seda ümbritsevad hooned oleme lahendanud lähtudes
paiga linnaruumilisest, mahulisest, tunnetuslikkust kõlast. Muusikamajale iseomast
otsides on töö kirjeldavaks kujundlikuks teemaks – vibrato - helide värin ja voolavus.
Voolavus väljendub nii uue kirikuhoone küljele lisanduva muusikamaja fassaadis,
ruumilises hierarhias, vormi dünaamilises liigendatuses. Sama motiiv kandub edasi
väljakule, millest tekkivad astmed ja tasapinnad liigendavad multifunktsionaalset ja
kasutajasõbralikku linnaruumi. Pindade voolavusest kerkib väljakule kavandatav
raamatukogu hoone ja planeeritava ala lääneservale jääb koht raamatukogu
ruumilisele jätkule - uuele kompetentsikeskusele.
Tunnuspilt:
vibrato_leht1.pdf (17.92MB)
vibrato_leht2.pdf (0.68MB)
vibrato_leht3.pdf (26.09MB)
vibrato_leht4.pdf (16.06MB)
vibrato_seletuskiri.pdf (0.05MB)
Tagasi