Tagasi
* Nimetus: Tintinnabuli (1)
Kirjeldus: III voor

Sisukord:
• Planeeritava piirkonna paiknemine linnas, olemasolevad ja uued tekkivad
funktsioonist lähtuvad linnakeskused
• Arvo Pärdi nimelise muusikamaja kavandamise lähtekohad
• Arvo Pärdi nimelise muusikamaja arhitektuurne idee
• Muusikamaja arhitektuur-ehituslik lahendus, konstruktiivsed lahendused
• Ühiskondlik hoone, kompetentsikeskus.
Planeeritava piirkonna paiknemine linnas, olemasolevad ja uued tekkivad funktsioonist lähtuvad linnakeskused
Rakvere linnas on hetkel väljakujunenud keskusteks südalinn mis on ärikeskus, kus paiknevad endine ja praegune turg, pangahooned, väikeärid ja bussijaam. Antud piirkonnas on ajalooliselt väljakujunenud linna keksväljak mida on viimaste aastate lahendustega
liigendatud eriotstarbelisteks väikeväljakuteks ja puhketsoonideks.

Kultuurikeskuseks on linnas Rakvere Teater, kus peale teatri paikneb hetkel veel kino. Rakvere on ajalooline linn.
Vanalinna tsooni kuulub Pikk tänav, vallimäed ja Rakvere linnus. Vanalinna ja planeeritava ala vahele jääb spordikeskus kuhu koonduvad sellised rajatised nagu linna suurim staadion, spordihall ning ligidal paiknev ujula. Eraldi tõmbekohana on Rakveres tammik milles on ajalooliselt väljakujunenud terviserajad.
Tunnuspilt:
1-3.pdf (1.39MB)
2-3.pdf (3.00MB)
3-3.pdf (1.53MB)
seletuskiri-5.pdf (0.07MB)
Tagasi