Tagasi
* Nimetus: Kuuluus
Kirjeldus: II voor

Seletuskiri

IDEELAHENDUSE MÕTE

Võistlustöö KUULUUS pakub alternatiivi levinud mõttearendusele (ja sellest
tulenevatele ruumilistele situatsioonidele) kus on käsitletud “uue ja vana” temaatikat arhitektuuris viisil, mis seab esikohale funktsiooni (inimtegevuse mõttes) mille abil “uus ja vana” peaksid moodustama tänases päevas toimiva terviku. Sellest tulenevad ruumilised olukorrad on aga mõnikord sellised, kus “uus” lisand ongi vaid funktsionaalne ripats, nö tehisneer, mis oma iseseisvusetuses/iseloomutuses on ka “vanale pärisobjektile” koormaks. Liiatigi kui funktsioon on ajas kõige kiiremini muutuv arhitektuurse objekti või nende koosluse - linnaruumi – omadus.
Tunnuspilt:
01_kuuluus_linn_asend.pdf (3.43MB)
02_kuuluus_plaanid.pdf (1.51MB)
03_kuuluus_funk-render-vaated.pdf (5.63MB)
kuuluus_rakvere-seletuskiri.pdf (0.04MB)
kuuluus_rakvere-tehniline-data.pdf (0.01MB)
Tagasi