Tagasi
* Nimetus: Loor
Kirjeldus: II voor

SELETUSKIRI

LINNAEHITUSLIK LAHENDUS.

OLEMASOLEV VABADUSE PLATS ON
RINGTEE POOLT ÜMBRITSETUD
LIIKLUSMAA, KUHU INIMESTEL ASJA
POLE, KA ON VÄLJAKUT ÜMBRITSEV
EHITATUD RUUM HAJUS NING
LAIALIVALGUV.
ARVESTADES EELPOOLÕELDUGA ON
VÕISTLUSPROGRAMMIS ETTE NÄHTUD
ÜHISKONDLIK HOONE PLANEERITUD L.
KOIDULA TÄNAVA ÄÄRSE HALJASALA
SERVALE NII, ET TA JÄÄKS VÄLJAKULE
SUUBUVATE TEEDE VAATESIHILE.
SELLES ASUKOHAS ON TULEVIKUMAJA PIISAVALT KAUGEL AJALOOLISTEST EHITISTEST, KAASA ARVATUD PARGIS ASUV MONUMENT, SÄILIVAD KA OLULISEMAD VAATEKORIDORID. UUTE HOONETE RAJAMINE MUUDAB SENISE EBAMÄÄRASE JA HAJUSA OLEMUSEGA VÄLJAKUALA LINLIKU ISELOOMUGA VÄLJAKUKS.
Tunnuspilt:
leht1-2.pdf (11.17MB)
leht2-2.pdf (9.09MB)
leht3-2.pdf (9.55MB)
Tagasi