Tagasi
* Nimetus: Uno
Kirjeldus: Vabaduse platsi planeerimine
Planeeritav ala on jagatud tinglikult kolmeks: esinduslik linnaväljak, haljasala ning
perspektiivsete ühiskondlike hoonete ala. Arvestatud on vaadetega platsi ümber jäävatele
ajaloolistele hoonetele ning olemasoleva ringtee ümberkujundamise võimalustega.
Linnaväljak on kavandatud planeeritava ala kõrgemale osale, piirnedes lõunast Pauluse
kiriku ja kavandatava lisaehitusega, läänest perspektiivsete uute ühiskondlike hoonete
alaga ning pargialaga. Idast kulgeb väljakust mööda ideelahenduses nihutatud Vabaduse
tänav, põhjast nihutatud Tuleviku tänav. Tänavate ja kavandatava väljaku vahele on
planeeritud kõrghaljastus koos valgustusega. Väljak on kavandatud ristkülikukujuline,
kaetud erinevat tüüpi ja värvi graniit- ja betoonkividega, mille vahel on süvistatud LEDvalgustid.
Tasane väljaku pind annab võimaluse linnaväljakul korraldada erinevaid avalikke
üritusi. Linnaväljaku põhjapoolsele osale on kavandatud puhkeala istepinkidega,
jalgrattaparkla ja pääs väljakualusesse autoparklasse.
Tunnuspilt:
uno_1.pdf (24.63MB)
uno_2.pdf (2.78MB)
uno_seletuskiri.pdf (3.40MB)
Tagasi