Tagasi
* Nimetus: Tintin`na:buli
Kirjeldus: S E L E T U S K I R I

1. ARHITEKTUURNE IDEE
Konkursitingimustes püstitatud ülesanne näeb ette muuta hetkel spordisaalina tegutsev kirikuhoone multifunktsionaalseks kontserdimajaks, mis koos lisahoonega moodustaks Arvo Pärdi nimelise muusikamaja. Koos muusikamajaga on vajalik ka organiseerida ümbritsevat linnaruumi lähtudes kaasaegsetest arusaamadest ja linna vajadustest.
Tunnuspilt:
leht-1-3.pdf (44.01MB)
leht-2-3.pdf (4.78MB)
leht-3-3.pdf (2.81MB)
leht-333.pdf (2.78MB)
rakvere-p-rdi-muusikamaja-ideekonkurss-seletuskiri.pdf (0.06MB)
leht-4-2.pdf (24.66MB)
Tagasi