Tagasi
* Nimetus: AED
Kirjeldus: Ala üldkirjeldus.
Seminari tänav Rakveres on planeeritud 1920-ndatel aastatel. Tänav on kavandatud suurejoonelise
puiesteena, mis on olude sunnil jäänud lõpuni väljaehitamata. Kuna tollaste planeeerijate ettekujutus ala linnaruumilistest arengutest ei ole realiseerunud mõjub Seminari tänav tänasel päeval ebaproportsionaalse ja kõledana. Tänaval on neli haljasribaga eraldatud sõidurida, mis arvestades ala liiklustihedust on ilmselgelt üle dimensioneeritud. Samuti ei toeta Seminari tänava suurejoonelist puiesteelikku olemust ka ümbritsev arhitektuur. Seminari tänav mõlemapoolne tänavafront koosneb valdavas enamuses 2 korruselistest väikeelamutes, mis oma mastaabilt on ideega suurejoonelisest puiesteest selges konfliktis. Lisaks nendele
väikeelamutele on nõukogude ajal Seminari tänavale planeeritud ka tüüpseid kuni 5-korruselisi korterelamuid.
Tunnuspilt:
aed.pdf (4.91MB)
Tagasi