Tagasi
* Nimetus: JOMENEEMEJELLE
Kirjeldus: Konkursitöö märksõna "Jomeneemejelle" tähendab Hiiu murdes "ju me näeme jälle", ning sümboliseerib kohta, mis on mõeldud erinevatele põlvkondadele kohtumiseks, ühistegevuseks ja koos elamiseks. Sotsiaalkeskuse eesmärgiks on sotsiaal- ja hoolekandeteenuste osutamine puuetega inimestele, lastega peredele, eakatele ja toimetulekuraskustes tööealistele ning võimetekohase õppe pakkumine hariduslike erivajadustega lastele. Sotsiaalkeskuse abil suurendatakse inimeste kaasatust, ennetatakse ja leevendatakse vaesust ja sotsiaalset tõrjutust, pakutakse inimestele paremaid elamisvõimalusi.
Tunnuspilt:
LEHT-1.pdf (2.80MB)
LEHT-2.pdf (4.25MB)
LEHT-3.pdf (0.61MB)
LEHT-4.pdf (7.60MB)
Seletuskiri-Kärdla.pdf (0.52MB)
Seletuskirja-tiitelleht.pdf (0.30MB)
Tagasi