Tagasi
* Nimetus: BRONDA
Kirjeldus: Võistlustöö BRONDA arhitektuurne ideelahendus näeb ette rajada sotsiaalhoonete teenuse kompleks pargialale, säilitades samas maksimaalselt avalikus kasutuses olevat roheala. Hoonestus on kavandatud kohalikku arhitektuurikeelt arvestades traditsioonilises ehituslaadis. Hoone arhitektuurse lahenduse eesmärk on mitte domineerida pargialal, vaid luua rahulik ja hubane kodu keskuse elanikele, säilitades krundil rohelise puhkeala funktsiooni.
Tunnuspilt:
BRONDA_planzett1.pdf (3.69MB)
BRONDA_planzett2.pdf (3.33MB)
BRONDA_planzett3.pdf (3.48MB)
BRONDA_planzett4.pdf (3.94MB)
SELETUSKIRI-BRONDA.pdf (0.17MB)
Tagasi