Tagasi
* Nimetus: KÄPIK
Kirjeldus: Arhitektuurne idee on suures osas kantud hoone ning krundi funktsionaalse logistika ning jaotuse printsiipidest. Küllaltki suur ja madal ehitusmaht on visuaalselt liigendatud ning krundile paigutatud vastavalt hoonet kasutavate sihtrühmade loogikale. Samuti tuleneb hoone erinevate mahtude asetus ja kuju suures osas ilmakaartele optimaalsest orienteeritusest. Kolmanda mõjutegurina arhitektuuri kujunemisel on krundi ehitusala piirid. Arvestatud on põhimõtet, et suur
ehitusmaht krundil mõjuks visuaalselt inimmõõtmelisena ning kodusena seda kasutavatele inimestele. Tähtis koht on läbimõeldud õuealal ning tuultele varjatud lõunasse suunatud purskkaevuga platsil ja terrassidel, kuhu pääseb lastekeskusest, päevakeskusest ning pansionist. See on kohtumispaik ning välisruum, mis seob erinevad funktsioonid ühtseks tervikuks ja võimaldab erinevaid vabaõhutegevusi.
Tunnuspilt:
K2PIK_HD_Lisa_10_Valispiirete_soojuskadude_arvutamise_vorm1.pdf (0.06MB)
K2PIK-planzett-1.pdf (3.73MB)
K2PIK-planzett-2.pdf (2.42MB)
K2PIK-planzett-3.pdf (1.89MB)
K2PIK-seletuskiri.pdf (0.64MB)
Tagasi