Tagasi
* Nimetus: PIIRITU HOOLITSUS
Kirjeldus: Võistlustöö ’’Piiritu hoolitsus’’ hoonete mahuline ideestik toetub arhetüüpsele majavormile. Projekt pakub välja 3 viilkatusega arhetüüpset silmapaistvat majamahtu (pansionaat, sotsiaalkeskus, sotsiaalelamu), mida vastavalt ruumiprogrammilistele vajadustele laiendatakse ühekordsete majamahtudega. Viilkatusega hoonemahud on teistest kõrgemad ning paiknevad üksteisest kaugel; madalad hoonemahud seevastu loovad tihedamaid keskkondi. Suuremate arhetüüpsete
hoonemahtude hõre paigutus sobib Kärdla aedlinliku ruumistruktuuriga, sellele lisanduvad erinevate nurkade all paiknevad madalad majamahud on visuaalselt tagasihoidlikumad ning lubavad suhteliselt suurel ehitisel sulanduda Kärdla kohalike motiividega.
Tunnuspilt:
seletuskiri-piiritu-hoolitsus.pdf (1.05MB)
planžetid-piiritu-hoolitsus.pdf (31.70MB)
Tagasi