Tagasi
* Nimetus: ÜMBER HOOVI
Kirjeldus: Hoone arhitektuuri läbivaks ideeks on suhtlus ümbritseva maastikuga ja just hoovilooduse muutumine keskseks ühendavak lüliks. Kuna ruumi kasutajad on niivõrd erinevad, nende probleemid ja mõttemaailmad on väga erinevad on hoonekompleks projekteeritud nii, et selle keskmeks jääks neutraalne pind-- loodus.
Tunnuspilt:
HD_Lisa_10_Valispiirete_soojuskadude_arvutamise_vorm1-2.pdf (0.06MB)
Seletuskiri-ÜMBER-HOOVI.pdf (0.15MB)
2-4.pdf (14.53MB)
3pdf.pdf (109.96MB)
1pdf.pdf (92.78MB)
Tagasi