Tagasi
* Nimetus: BAU-EKA-HAUS
Kirjeldus: Lahendus on säästlik – terviklikud vanad hooned säilitatakse, puhastatakse kõikvõimalikest lisanditest kuni neist jäävad järgi selged askeetlikud kehandid. Selle
tulemusel jäävad hoonete vahele sopistused-sisselõiked ning avanevad vanade majade küljed, tänu millele muutub paremaks siseruumide valgustus.

Vana hoonestut siduv osa on antud krundile iseloomulikult kolmnurkse plaaniga. Uus hoonemaht on klaasist, sellele lisandub trepikoda (evakuatsiooni nõuetele vastav) ja liftid. Majade korrused on erinevatel tasanditel, korruste sidumiseks kulgeb fuajeeruumi servades pandustesüsteem, mis seob erinevad tasapinnad. Pandused on kasutatavad galeriipinnana, siin on võimalik korraldada hindamisi, näitusi üliõpilaste töödest ja erinevaid üritusi. Esimesel korrusel liitub fuajeega sujuvalt astmeline suur auditoorium – kasutatav suurürituste puhul koos fuajeega.
Tunnuspilt:
PLAN_1.pdf (5.48MB)
PLAN_2.pdf (1.70MB)
PLAN_3.pdf (0.54MB)
PLAN_5.pdf (0.35MB)
PLAN_6.pdf (4.18MB)
PLAN_7.pdf (4.67MB)
PLAN-4.pdf (0.70MB)
SELETUSKIRI.pdf (0.06MB)
(1.28MB)
(1.64MB)
(0.62MB)
(0.86MB)
(1.08MB)
(1.61MB)
(1.52MB)
Tagasi