Tagasi
* Nimetus: IMAGINARIUM
Autor(id): Kadarik Tüür Arhitektid. Ott Kadarik, Mihkel Tüür, Kadri Tamme, Harri Kaplan, Kristi Tuurmann, Tanel Trepp ja Riho Joala.
Kirjeldus: Võistlusala asub Tallinnas Kotzebue tn. 1 krundil. Tegemist on linnaehituslikult piirialaga, kus Kalamaja väikese skaalaline miljööala külgneb bastionaalvööndi rohealaga ja sealtkaudu vanalinnaga. Kahtlemata on tähtsateks mõjutajateks Balti jaam, Skoone bastion, Kultuurikatel, Linnahall ja vanale raudtee teljele jääv Loomelinnak. Eelnevale lisanduvad veel Kalamaja kohvikumiljöö ja loovettevõtted. Tegemist on võimsa ruumilise potentsiaaliga, mis ootab defineerimist. Tulevane EKA peab tabama ja määrama linnaruumilise liikumise ja olemuse. See tähendab, et hoone peab kätkema endas teatavat võimalikkust paljususele, kuid samas olema ka kindel ja defineeriv. Linnaehituslikult on tegemist küllaltki keerulise krundiga, seda eriti kogunemishoone tarvis. Krunt on piiratud mõlemast küljest aktiivsete tänavatega ning mahuka ruumiprogrammiga hoone tarvis jääb vajaka tarvilikust hajumisruumist ja pausikohast vahetult enne sissepääse.
Samuti on keerukas lahendada kooli spetsiifikast lähtuvat vajalikku sidet välisruumiga, mille vajalikkus tõusis esile eelmise arhitektuurivõistluse võidutööga. Lisaks nendele aspektidele on õppehoone kavandamise juures väga oluline pöörata tähelepanu ka insolatsiooniprobleemidele, millest saab ka üsna suuresti mõjutatud kogu tulevase koolihoone meeleolu.
Tunnuspilt:
(7.99MB)
(3.16MB)
(2.94MB)
(5.53MB)
(8.90MB)
(9.45MB)
(10.00MB)
Imaginarium_Seletuskiri.pdf (0.01MB)
Tagasi