Tagasi
* Nimetus: KUNSTI KAHUR
Kirjeldus: Kuigi kahurid ja suurtükid on osa militaarajaloost ja justkui kuskilt teisest maailmast ning ajastust, on aegadetagune tulirelv siinse võistlustöö põhinarratiiviks.
Kahuri metafooris kangastub arhitektuurse lahenduse iva ning see illustreerib EKA uue maja funktsioone ning kasutusvõimalusi. Paralleel tulirelva ja kõrgkooli vahel on lihtne. Kahuri ühest otsast siseneb laskemoon, sellele pannakse külge tuli, tekib enneolematu jõuga reaktsioon ja kahurisuust väljub laeng, mis muudab maailma. Kunstikõrgkool on aga samuti omamoodi kahur: sisenevad loovad inimesed, ajud ja teave; nende vahel toimub süntees, reaktsioonid
üksteisega ja üksteise vahel; ning selle tulemusena sünnib jõud, sünnivad ideed, mõtted, toodang ja kunstiteosed, mis väljuvad reaktsioonikambrist ehk koolimajast ning muudavad maailma, kuid seda mitte hävitavalt vaid ikka uut rajades. Võistlustöö kasutab just seda paralleeli, et luua vanast tehasehoonekompleksist täisväärtuslik kõrgharidushoone, mis on sobilik kunsti loomiseks ning kunstihariduse andmiseksomandamiseks.
Tunnuspilt:
EKA-A4.pdf (16.10MB)
EKA-A4_ilupilt.pdf (2.40MB)
EKA-seletus.pdf (3.14MB)
Lisa-12.pdf (0.04MB)
Sisukord.pdf (0.01MB)
EKA-A1.pdf (47.38MB)
Step-and-repeat-document-8.pdf (47.35MB)
Tagasi