Tagasi
* Nimetus: PEGASUS
Kirjeldus: Võistlustöö lahendus näeb ette amortiseerunud nõukogudeaegse ehitussubstantsi täieliku lammutamise. Kinnistul säilitatakse 1932 a valminud arhitekt Eugen Habermanni poolt projekteeritud kolmnurkne nurgamaja ning Kotzebue tn äärne ajalooline hoone esimese kahe korruse ulatuses. Ülejäänud hoonete lammutamine võimaldab ajaloolise Balti jaama suunalise krundi juurdepääsusuuna taastamise. Akadeemia uus hoonemaht on projekteeritud taastatava
sissepääsutelje kohale võimaldades krundi läänekülgsele poolele kahekorruselise hoonealuse parkimistasandi rajamise.
Õppehoone ruumiplaneeringuline eesmärk on avatud mõttevahetuse ja koostöö keskkonna loomine, akadeemilise ülikooli funktsiooni dünaamiline sidumine olemasoleva linnamaastikuga. Kavandatud juurdeehitus on eraldiseisev funktsionaalne hoonemaht, mis täiendab ajaloolist tootmiskompleksi kaasaegse arhitektuurikeelega. Hoone kergus, avatus, õhulisus loovad loomingulist tegevust inspireeriva keskkonna. Hoonemaht liitub ajaloolise tootmishoonega esimese korruse tasandist.
Tunnuspilt:
PEGASUS-1-A1.pdf (5.43MB)
PEGASUS-2-A1.pdf (5.34MB)
PEGASUS-3-A1.pdf (4.13MB)
PEGASUS-4-A1.pdf (1.38MB)
PEGASUS-5-A1.pdf (1.02MB)
PEGASUS-6-A1.pdf (10.13MB)
PEGASUS-7-A1.pdf (3.56MB)
PEGASUS-8-A1.pdf (10.31MB)
PEGASUS-Lisa-12.pdf (0.06MB)
PEGASUS-seletuskiri.pdf (0.16MB)
Tagasi