Tagasi
* Nimetus: ISEVESI
Kirjeldus: Uus Põlva keskosa linnaruum on segu loodusest, inimestest, tegevustest, sündmustest, regulatsioonidest, hoonetest ja seostevõrgustikest. See on hübriid linnaskaalast ja inimskaalast, mis omavahel ei vastandu. Uus avalik ruum eeldab mõistlikus koguses eesmärgipärast tegevust selle saavutamiseks. Eesmärgiks on terviklike toimimisvõrgustike (tagasi?)toomine linnakeskusse, kuid sedaurbanismi uues, “mahedas” vormis. Kompakne kuid “mahe” linnamudel on suunatud
kahaneva linna “vereringluse” turgutamisele, säilitamaks tegevuste, omanike, kasutajate ja sündmuste roteerumine ja vaheldusrikkus. Eesmärgiks ei ole valmis
visiooni teostamine vaid toetada sammhaaval elavnemisprotsesse.
EV100 arhitektuuriprogrammi raames teostatav väljak oleks üks esimesi samme järgnevate “mahelinnaehituse” eksperimentide jadas. Vormiliselt ei ole ükski
arenguetapp protsessis teistest eelistatum. Iga uue ehitatud vormiga muutub ruumiline keskkond sarnaselt sellega nagu areneb mets või raba. Muutuste aeglus
või kiirus on kohalike elanike endi mõjutada. Olulisem on iga faasiga kaasnev linnaeluvormide mitmekesisus ja nende muutumine. Eesmärgipärasus on suunatud selle mitmekesisuse tekkele ja soodustamisele. Keskväljak on nagu uus utoopia: tuua linna tagasi mitte ainult inimesed ja ärid, vaid ka linnud, loomad,
taimed ja kalad.
Tunnuspilt:
leht-1-4.pdf (6.44MB)
leht-2-4.pdf (8.51MB)
leht-3-4.pdf (6.31MB)
leht-4-3.pdf (3.42MB)
(4.26MB)
(1.81MB)
(3.69MB)
(2.06MB)
seletuskiri-9.pdf (20.06MB)
Tagasi