Tagasi
* Nimetus: KOLM
Kirjeldus: Võistlusala on hetkel linnaga kehvasti ühendatud. Olemasolev hoonestus suhestub Kesk tänavaga ning on seetõttu võistlusalale seljaga. Ülesande muudab keerukaks ka asjaolu, et keskväljak on vaja välja ehitada enne planeeritavat hoonestust. Võistlustööga pakutav lahendus näeb keskväljakut kui katalüsaatorit, mille ümber linna struktuur tekkima saab hakata.
Kuna keskväljak peab toimima ilma teda toetava hoonestuseta, oleme kavandanud ala nii, et ruumislised jaotused tulenevad reljeefiga manipuleerimisest. Linna keskväljak on pooleldi maapinda süvistatud, nii et selle ümber tekivad trepistikud seda kolmest küljest raamivad. Maastiku langemise suunas on väljak avatud kalmistu ja jõe poole. Sealt piirneb väljak jõe tänavaga, mis olemasolevat detailplaneeringut järgides ühendub Kesk tänavaga.
Tunnuspilt:
plot.pdf (2.58MB)
Seletuskiri-2.pdf (2.96MB)
Tagasi