Tagasi
* Nimetus: LINALAKK
Kirjeldus: Põlva vapiloom on kukk, kuid Põlva on ka põlv, põlv kui inimaja määratlus ja põlv kui liikumine. Põlva vapilill on lina. Lina kui lint. Lint seob, lint on pidevuse ja loo võrdkuju.
Võistlusala on tühermaa ja turuväljak, parkla ja varemeteväli, otsetee ning tagahoov. Võistlusala on Põlva kesklinn. Võistlusalale annavad tähenduse ning identiteedi jõeluht ja turg ning lood, mis on seotud lammutatavate hoonetega. Võistlusala visuaalse pildi määrab jõeluht, läände tõusev maapind ja tagafassaadid. Võistlusala on küll otse kesklinnas, kuid hetkeseisus sellest eemal. Et võistlusalast saaks linnaväljak, on vaja sinna inimest, ka siis kui pole turupäev.
Parema ühenduse saamiseks on vaja liikumist ja ühendamist. Põlv võimaldab liikumise Kesktänavalt, kui tuiksoonelt linnaväljakule, olles samal ajal väljaku defineerija kui piiritleja. Lint seob kavandatu tervikuks ja seob uue ning olemasoleva rõõmsalt, nooruslikult, mänguliselt ja muhedalt, unustamata traditsioone ning inimmõõdet.
Tunnuspilt:
0.-Märgusõna-LINALAKK_esitatud-dokumentide-nimekiri.pdf (0.37MB)
Linalakk_valjak.pdf (37.87MB)
Linalakk_asendiplaan.pdf (16.50MB)
Linalakk_Seletuskiri.pdf (0.76MB)
Tagasi