Tagasi
* Nimetus: PÕHJUS TULLA
Kirjeldus: Oluline on mõtestada uue keskväljaku kontseptsiooni iseloom. Miks on vaja keskväljakut ning mis seal toimub? Mis on tema kasutuse tavaolukord ja mis tegevused toimuvad periooditi ja ajutiselt? Keskväljak peab olema uus tõmbekeskus. Ehk, seal peab olema midagi, mis tekitab vajaduse inimesel sinna minna. See vajadus peaks olema sõltumatu aastaajast, kellaajast või eraldi korraldatud ürituse olemasolust. Vastasel korral ei hakka väljak tööle ning on sõltuvuses ürituste korraldamisest ja muust kunstlikust äritegevusest inimeste kohale meelitamiseks. Loomulikult on tähtis osa väljakut ümbritsevatel hoonetel, funktsioonidel ja tegevustel, kuid nende kinniolekuaegadel, vaheperioodidel või puudumisel peab uus väljak olema loomulik ühendus tähtsate punktide vahel, sealt peab saama infot, ruumielamust, vajalikke avalikke teenuseid ja ka mõnusat vaba aja veetmise võimalust. Uus keskväljak peab saama linna loomulikuks keskuseks ning siduma enda külge kõik tähtsad suunad nii, et see tundub loomulik ja loogiline lahendus.
Uue keskväljaku praegune asukoht on hetkel linna tagamaa ning esmapilgul peamistest liikumissuundadest eemal. Vaadates linna plaani ja olulisemate objektide paiknemist linnas, saame aru, et kohal on potentsiaali ühendada
Tunnuspilt:
P6HJUS-TULLA-planzett-3_1.pdf (7.26MB)
P6HJUS-TULLA-planzett-2_1.pdf (32.20MB)
P6HJUS-TULLA-planzett-1_1.pdf (11.76MB)
Seletuskiri-P6HJUS-TULLA_1.pdf (0.07MB)
Tagasi