Tagasi
* Nimetus: RUKKILILLESININE
Kirjeldus: Töö eesmärgiks on muuta Oja tänava, Kesk tänava ja Maarja tänava vaheline tühi plats esinduslikuks mitme funktsiooniga väljakuks. Nendeks on vabaajaveetmine, avalike ürituste korralduskoht ning “värav” loodusesse (jõe äärde). Väljaku atraktsiooniks on väljakut piiritlev sinistest raamidest pühenduste allee. Lisaks defineeritud põhiplatsile võistluse tingimustes, pikeneb väljaku definitsioon lääne poolt üle Kesk tänava Muusikakooli nurgani ning ida poolt looduslikule jõeäärsele alale.
Tegemist on unikaalse paigaga, mida iseloomustab esteetiline sümbioos linna ja looduse vahel. Väljak on maastikuarhitektuurne skulpturaalne objekt, mille põhielementideks on vaatekoridore tekitavad raamid. Ala on liigendatud mitmeks tegevusruumideks. Väljakut vormivad (väljaku ruumi defineerivad) sinised raamid, mis on pühendus eestluse teerajajatele ning kohaliku elu edendajatele. Läbi raamide näeb loodusvaadet, looduses olles on näha väljakut. Väljakul leidub privaatseid ja avatuid kohti.
Tunnuspilt:
Plakat-1-valmis.pdf (6.90MB)
plakat-2-valmis.pdf (6.58MB)
Plakat-3-valmis.pdf (11.22MB)
Rukkilillesinine-seletuskiri.pdf (0.26MB)
Tagasi