Tagasi
* Nimetus: SÜDA
Kirjeldus: Väljaku toimimiseks on esmatähtis tema asukoht. Valitud asukoht on Põlva linnas kõige tihedamas teede ristumis kohas. Kesk ja Võru tänavad on Põlva linna suurimad tuiksooned nii külalisele kui ka kohalikule.
Hetkel on planeeritaval alal park. Park ei ole mitte takistus, vaid lisaväärtus. Säilitatav kõrghaljastus loob väljakule identiteedi ja näitab Põlva looduslikku rikkust, harmooniat ja austust linnaelanike seas. Puudega arvestamine ei ole koorem, vaid varandus. Kogu kõrghaljastus säilib. Moodustades väikeseid saari väljakul. Hooldades puid ei takista puud avarat vaadet.

Tunnuspilt:
SELETUSKIRI-3.pdf (1.24MB)
SÜDA-plakatid.pdf (66.65MB)
Tagasi