Tagasi
* Nimetus: TUULELOHE
Kirjeldus: Põlva keskväljaku kavandame Kesktänavaga paralleelselt Oja ja Maarja tänavate vahelisele alale. Väljaku keskpunkt on paigutatud kahe olulise vaatekoridori keskmesse. Ühelt poolt loome vaatesihi ning jalgtee jätkumise Võru tänavalt, Muusikakooli eest Orajõeni, kust alla liikudes tekib väljak justkui laieneva paisuna.
Teisalt võimendame vaatesihti Kaubamaja juurest mööda Maarja tänavat, mis aitab uue väljaku kõige paremni olemasolevas linnaruumis esile tuua.
Keskväljak ise on jagatud erinevateks tsoonideks. Läänepoolne osa on tulenevalt reljeefi iseloomust poolteistmeetrit kõrgemal ülejäänud väljakust. Selles osas asub lipuväljak ning ala on võimalik kasutada nt väliürituste lavana. Madalamale osale viib astmestik, mis on kasutatav ka istumisalana. Orajõe poolsesse külge
oleme paigutanud võimaliku turuplatsi, mille võib vajadusel katta ka püsivama katusega. Turuplatsi asukoha valikul on oluliseks teguriks ka hea visuaalne ja logistiline ühendus olemasoleva turuga. Kohvikute ala on planeeritud väljaku lõunaküljele ja peaks tekkima koos uushoonestusega. Ühtlasi võimaldab planeeritav
uushoonestus hajutada väljaku ja kohvikud majade vahele, luues väikelinnale omase pisema ja intiimsema ruumi.
Tunnuspilt:
(1.05MB)
TUULELOHE_1.pdf (0.40MB)
(1.36MB)
TUULELOHE_2.pdf (3.96MB)
(1.07MB)
TUULELOHE_3.pdf (0.35MB)
(1.34MB)
TUULELOHE_4.pdf (9.50MB)
TUULELOHE_seletuskiri.pdf (0.03MB)
Tagasi