Tagasi
* Nimetus: UUS ENERGIA
Kirjeldus: Põlva linna ja maakonna elanikkond kahaneb ja lõppu veel ei paista - selles kontekstis tekitab uue väljaku rajamine küsitavust. Inimesi on vähe, tööealist elanikkonda ja töökohti on vähe, neid jääb veel vähemaks, levinud on pendelränne, vaba-aega on vähe ja sissetulekud ning ostujõud on madal. Seega väljaku rajamise investeering peab olema jõukohane, kiire ja otseselt mõjutama/parandama praegust olukorda, väljak peab täitma talle esitatud funktsioone, leidma kohest igapäevast praktilist kasutust ning hakkama tööle tõmbekeskusena.
Tunnuspilt:
Põlva_seletuskiri-Copy.pdf (0.92MB)
Põlva-keskväljak-Copy.pdf (81.56MB)
Tagasi