Tagasi
* Nimetus: UUS SÜDA
Kirjeldus: Hetkel puudub Põlval keskne kokkusaamise koht ning esindusväljak - konkreetne keskväljak ürituste korraldamiseks, turu pidamiseks ning vaba aja veetmiseks. Põlva uueks keskväljaku asukohaks on ette nähtud kesklinnas asuv mahajäetud ala. Kunagine tööstuspiirkond asub paar meetrit peatänavast – Kesk tänavast lõunas.
Praegusel hetkel on Maarja ja Oja tänava vaheline tühermaa kasutusel ajutise turu alana või lihtsalt läbikäiguhoovina. Pinnas on ajaga muutunud auklikuks ning vihmasematel ja märjematel perioodidel on plats ebameeldivalt porine. Väljaku alal leidub mõningast haljastust.
Linnakeskuse avalik ruum peab alati olema ligipääsetav kõigile - see on olemasolevat olukorda arvestav ning inimmõõtmeline ruum, võimaldab aktiivset kasutust ning on teisalt ka unikaalne ning inspireeriv.
Keskväljakust tekib tõmbekeskus – Põlva uus süda, mis loob inimestele võimaluse ning põhjuse seal viibida. Väljak on kavandatud polüfunktsionaalseks ruumiks, mida on võimalik kasutada liputseremooniate, paraadide, välikino, kontsertide, spordiürituste jms korraldamiseks ning kuhu on võimalik ajutiselt laieneda ka turu aladelt – näiteks jõuluturu raames. Väljak on kesklinna uute võimalike arengute keskpunktiks ja eelduseks.
Tunnuspilt:
1-Uus-Süda-Seletuskiri.pdf (1.39MB)
2-Uus-Süda-Planeeringuala-plaan-A1.pdf (4.80MB)
3-Uus-Süda-Väljaku-plaan-A1.pdf (2.88MB)
Tagasi