Tagasi
* Nimetus: VOLT
Kirjeldus: Olemasolev kontekst on olemuslikult tagahoov, ilma identiteedita territoorium linna ja maa vahel. Antud maa-ala arendamine positiivseks linnakeskuseks eeldab terve lähiala kaasahaaramist ja läbi töötamist. Integreerides üksteisele lähedal olevaid funktsioone saab lõpptulemuseks suurema linnakeskuse kui Põlva suurune linn seda esmapilgul lubaks. Linnaplaneerimises tähendab see liikumiste võrgustumist ja kinniste alade avamist. Oluline kohale luua ka iseseisev identiteet.
Põlva tulevane Pääplats asub Maarja ja Oja tänavate vahel. Põhjapoole jääb olemasolev hoonestatud kvartal Kesk tänava ääres, kus planeeringu eesmärk on juba praegu olemasolevate väikeste äripindade arengut soodustada ja avatumaks muuta. Platsi lääneküljel, teisel pool Maarja tänavat, Kesk tn 11 krundil oleva hoone juurdeehitus oleks sobiv koht olulisele avaliku funktsiooniga hoonele – näiteks raamatukogu, muusikakool, vallavalitsus. Platsi lõunaküljele rajatakse tulevikus multifunktsionaalsed ärihooned. Idaküljel paiknev, Orajõe poole langev ala on paneeritud rekreatsioonialaks. Maarja tänava lõunapoolses otsas planeeritavad hoonemahud on multifunktsionaalsed, avaliku funktsiooniga tänavatasapinnal.
Tunnuspilt:
(5.43MB)
(3.49MB)
(6.95MB)
VOLT_seletuskiri_2.pdf (1.71MB)
Tagasi