Tagasi
Nimetus: EV100 Tõrva keskväljaku ja linnaruumi arhitektuurivõistlus
Teema:
Kuupäev: 18.11.2014 - 19.02.2015
Aasta: 2015
Korraldaja(d): Eesti Arhitektide Liit koostöös Tõrva Linnavalitsusega
Kirjeldus: Arhitektuurivõistlus on avatud riigihanke ideekonkurss linnaruumi arhitektuurse eskiisprojekti saamiseks. Võistlus korraldatakse ruumilise lahenduse leidmiseks Tõrva linna Keskväljakule, Nooruse pargile ja Tõrva veskijärve puhkealale ning nimetatud alasid ümbritsevale linnaruumile, eesmärgiga koostada lahenduse alusel ehitusprojekt. Võistlus korraldatakse EV 100 arhitektuuriprogrammi “Hea avalik ruum” raames. Keskväljak on kavas välja ehitada EV 100 programmis hiljemalt aastaks 2020.
Auhinnafond: 16 000 eurot
Osavõtt: Eesti sisene
Tagasi