Tagasi
Nimetus: EV100 Kärdla Keskväljaku ja ümbritseva linnaruumi arhitektuurivõistlus
Teema:
Kuupäev:
Aasta:
Korraldaja(d): Hiiu Vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga
Kirjeldus: Arhitektuurivõistlus on avatud riigihanke ideekonkurss linnaruumi arhitektuurse eskiisprojekti saamiseks. Võistlus korraldatakse ruumilise lahenduse leidmiseks Kärdla linna Keskväljakule, eesmärgiga koostada lahenduse alusel uutele hoonestatavatele maaüksustele detailplaneeringud ja väljaku ehitusprojekt.

Võistlus korraldatakse EV 100 arhitektuuriprogrammi “Hea avalik ruum” raames.
Kärdla Keskväljak on kavas välja ehitada EV 100 programmis hiljemalt aastaks 2020.
Auhinnafond: 15 000 eurot
Osavõtt: Eesti sisene
Tagasi