Tagasi
Nimetus: Seminari tänav
Teema:
Kuupäev: 30.03.2010 - 30.08.2010
Aasta: 2010
Korraldaja(d): Rakvere Linnavalitsus
Kirjeldus: Rakvere linnaruum inimestele

Kuidas säästa energiat? See küsimus seisab täna paljude linnade ees, sh ka väikelinnade ees nagu Rakvere Eestis. Lisaks tavalahendustele, nagu majade soojapidavuse tõstmine ja tõhusam ühistransport, on oluliseks energiasäästu võimaluseks ka need abinõud, mis aitavad seista vastu suurenevat energiakulu kaasa toova valglinnastumisega. Energia säästmiseks ja valglinnastumise vältimiseks tuleb tõsta linnakeskkonna konkurentsivõimet, pakkudes inimestele atraktiivset ja nende vajadusi arvestavat avalikku ruumi.

Rakvere on väikelinn oma 17 000 elanikuga, kuid meie ees seisavad sarnased väljakutsed nagu paljude teiste linnade ees. Inimesed eelistavad võimalusel lahkuda linnasüdame kortermajadest ning kolida linna lähedale eramajja. See toob kaasa mitmesuguseid keskkonna probleeme ja mis veelgi olulisem, suurendab oluliselt energia tarbimist. Nii kulub rohkem energiat küttele ja transpordile.

Linnakeskkonda analüüsides leidsime, et Rakvere kõige tihedamini asustatud linnaruum paikneb ümber Seminari tänava. Seminari tänavaga piirneb ka enamik linna nõukogude aja pärandiks olevatest tüüp kortermajadest, mis on ka antud ala suure asustustiheduse põhjuseks. Kortermajade soojapidavus ning väljanägemine ei vasta tänapäeva ootustele ja nõuetele ning järjest enam pööratakse tähelepanu nende fassaadide rekonstrueerimisele. Need kortermajad on oluline osa linna avalikust ruumist ning seetõttu on ka avalik huvi, et majad ja nende ümbrus oleksid atraktiivsed ja kaunid. Pöörates tähelepanu selle piirkonna väljanägemisele ning linnaruumi inimkesksusele aitame säilitada linna konkurentsivõimet ja vältida valglinnastumist. Lisaks iga üksiku maja energiasäästule säästame nii ka kogu piirkonna energiat.

Kuigi Seminari tänava piirkond on linna kõige tihedamini asustatud linnaruum, on see samas ilmselgelt alakasutuses. Neljarealine tänav, mis oli linna hoogsa arengu aegu 1920-tel, kavandatud puiesteeks, on linna tegelikust arengust lähtudes üle dimensioneeritud – autoliiklus pole seal kuigi aktiivne. Samas jalakäijaid liigub seal üsna tihedalt. Seega oleks mõistlik muuta autodele ja jalakäijatele mõeldud ruumi proportsioone. Tuues seni alakasutatud linnaruumi aktiivsesse kasutusse, tõuseks oluliselt selle piirkonna elukeskkonna kvaliteet.

Kavatseme välja kuulutada ideevõistluse, kuhu ootame terviklikke ideelahendusi nii kortermajade fassaadide rekonstrueerimiseks kui ka Seminari tänava kujundamiseks lineaarpargiks, mis samas ühendaks Rakvere linnasüdame linnaäärse rohevõrgustikuga. Võistluse tulemusena saab linn ideelahendused, mille alusel koostatakse ehitusprojektid ning ehitatakse välja lineaarpark. Koostöös kortermajade ühistutega on võimalik jõuda selleni, et valminud ehitusprojektide alusel muudetakse kortermajad energiasäästlikumaks ja ka kaunimaks. Koostöös saame säästa energiat ning luua elukeskkonna, mis suudab edukamalt vastu seista tänapäeva linnade ühistele väljakutsetele.
Auhinnafond: 10 USD
Osavõtt: Eesti sisene
seminari-tn-v-istlust-tingimused.pdf
Tagasi