Tagasi
Nimetus: Kärdla sotsiaalkeskuse arhitektuurivõistlus
Teema:
Kuupäev: 01.09.2014
Aasta: 2014
Korraldaja(d): EKA
Kirjeldus: 28. novembril 2014 kuulutati välja Kärdla sotsiaalkeskuse arhitektuurikonkursi võitja – ideekavand pealkirjaga Totoro, mille autoriteks on arhitektid Andres Lember, Jaak Huimerind ja Urmo Vaikla arhitektibüroost Studio Paralleel. Võidutöö puhul tõstis žürii esile sotsiaalkeskuse vajadustele vastavat, selget ja läbimõeldud ruumilahendust ning väikelinna miljöösse sobivat sümpaatselt modernistlikku välisilmet.

„Kuna olemasoleva Kärdla Sotsiaalkeskuse ruumid ei võimalda täna kõikide vajalike teenuste osutamist, on Hiiu vallavalitsusel kavas ehitada uus, kaasaegne ja minimaalsete ekspluatatsioonikuludega sotsiaalkeskuse kompleks, mis hakkab tulevikus asuma Pargi tn 3 kinnistul,“ selgitas Hiiu vallavanem Georg Linkov. „Et leida linna miljööväärtuslikule alale parim ehituslik ja ühtlasi sotsiaalkeskuse vajadustele vastav lahendus, kuulutasime septembri alguses koostöös Eesti Arhitektide Liiduga välja arhitektuurivõistluse. Kokku laekus võistlusele 12 ideekavandit, mis on märkimisväärne tulemus – tegemist on tõenäoliselt suurima arhitektuurivõistlusega Kärdla linna ajaloos.“

Konkursi võidutöö puhul tõi žürii välja, et tegemist on lihtsa ja tagasihoidlikult modernistliku hoonetekompleksiga, mis sobib hästi Kärdla väikelinna miljöösse, kuid samavõrd oluline oli ka professionaalselt lahendatud ruumiprogramm.

„Lisaks arhitektuursetele kriteeriumitele on oluline, et kavand vastaks vallavalitsuse poolt esitatud peamisele nõudele – pakkuda ruumides mitmekesist sotsiaal- ja hoolekandeteenust sh puuetega inimestele, võimalust korraldada seminare, töötubasid, pakkuda haridust erivajadusega lastele jpm – mille täitmisel tuli võidutöö selgelt teiste seast esile,“ selgitas žürii liige, Eesti Arhitektide Liidu aseesimees Peeter Pere. „Siin suutsid autorid erinevad hooned, hooneosad ja funktsioonid jaotada vajadustele vastavalt, selgelt ja kompaktselt. Ühtviisi on arvestatud kasutusmugavust kui ruumide paiknevust ilmakaarte suhtes, jagades territooriumi erinevateks loogilisteks tsoonideks. Sümpaatsed on ka valitud materjalid, nii sise- kui välisruumi osas. Kuigi žüriile jäi väike kõhklus põletatud puidu kasutamise otstarbekuses fassaadimaterjalina, on tegemist äärmiselt põneva lahendusega.“
Auhinnafond: 20 000 eurot
Osavõtt: Eesti sisene
Kärdla_sotsiaalkeskus_loppprotokoll.pdf
Tagasi